Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za 2016r.

15.03.2017

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz opłacie produktowej za 2016r.

15.03.17

 

Zestawienie o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

31.03.2017

Raport do Krajowej Bazy (KOBiZE) za 2016 rok 

28.02.2017

-
Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl