sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE
EKOSANKT - OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

Gubisz się w gąszczu przepisów z zakresu ochrony środowiska ?
Nie wiesz czy spełniasz wszystkie wymagania i boisz się wysokich kar ?
Spodziewasz się kontroli prowadzonej przez WIOŚ (Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska) ?
Być może już ją miałeś i otrzymałeś zalecenia pokontrolne ?Firma EKOSANKT świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest dążenie aby Klienci spełniali aktualne wymagania wynikające z przepisów prawnych, unikając tym samym płacenia kar i podwyższonych opłat.

Staramy się być elastyczni i szybko reagować na zmianę przepisów prawnych. Naszym priorytetem jest rzetelna i terminowa realizacja prac przy pełnym zaangażowaniu od momentu zlecenia usługi aż do uzyskania decyzji, zezwoleń lub wykonania zaleceń pokontrolnych.


 
Aby umożliwić Państwa firmie skupienie się na głównym celu, jakim jest generowanie zysków, pragniemy zaproponować współpracę w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska. Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu terminowe i fachowe przygotowywanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska.

"Przedsiębiorcom brakuje wiedzy.

Za naruszanie przepisów ochrony środowiska można narazić firmę na duże wydatki związane z zaległymi opłatami środowiskowymi czy kosztami napraw szkód ekologicznych.

Przedsiębiorcy mają wiele obowiązków wynikających z różnych ustaw związanych z ochroną środowiska. Muszą obliczać opłaty środowiskowe oraz produktowe, składać odpowiednie raporty w urzędach marszałkowskich i w inspektoratach ochrony środowiska. Do tego dochodzą jeszcze obowiązki w zakresie naprawy wyrządzonej szkody w środowisku, np. w przypadku wycieku paliwa do rzeki lub gleby.

Większe zakłady przemysłowe zdają sobie z tego sprawę i zatrudniają ekspertów ochrony środowiska lub korzystają z konsultacji zewnętrznych firm. Wiele mniejszych i średnich firm nie może jednak liczyć na pomoc specjalistów i nie radzi sobie z przepisami ekologicznymi.

Tymczasem zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493 z późn. zm.) przedsiębiorcy odpowiadają nie tylko za katastrofy ekologiczne. Obowiązek naprawienia wyrządzonej środowisku szkody może powstać nawet wtedy, gdy na terenie, gdzie prowadzona jest działalność, zmniejszy się populacja ptaków lub zostaną zniszczone chronione gatunki roślin.

Niemal każdy przedsiębiorca w swojej działalności oddziałuje na środowisko. Wystarczy, że firma posiada służbowy samochód. Wówczas emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia. Tak samo jest w przypadku korzystania np. z kotłów grzewczych czy urządzeń klimatyzacyjnych, z których do środowiska mogą się przedostawać substancje chłodnicze.

Przedsiębiorcy mają obowiązek informować właściwe urzędy marszałkowskie o zakresie korzystania ze środowiska. Muszą też uiszczać tzw. opłaty środowiskowe. Samo obliczenie należnych opłat za paliwo spalone w samochodach służbowych nie jest trudne i może to zrobić księgowa, ale w niektórych sytuacjach przydałaby się pomoc eksperta."

 

 

Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE